Víťazom svetového kongresu PIANC 2028 sú Antverpy, Belgicko

Svetová asociácia pre infraštruktúru vodnej dopravy

72 dpi Scheldebocht 04

Hostiteľmi budú belgické Antverpy Svetová asociácia pre infraštruktúru vodnej dopravy Svetový kongres PIANC v roku 2028. Je to prvýkrát, čo sa kongres zíde v Antverpách, čím sa podčiarkne rastúca dôležitosť mesta na globálnej námornej scéne.

Svetový kongres PIANC, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 600 odborníkov, je hlavným podujatím pre svetovú komunitu infraštruktúry vodnej dopravy.

Kongres sa bude zaoberať kľúčovými témami týkajúcimi sa námornej a vnútrozemskej plavby, životného prostredia a udržateľnosti, ako aj rekreácie a prístavov. Osobitný dôraz sa bude klásť na klimatické zmeny, udržateľnosť, inovácie a dekarbonizáciu v súlade s vedúcim postavením mesta v týchto globálnych problémoch.


(eTN)| znovu zaslať licenciuuverejniť obsah