Svetový cestovný trh volá po papieroch

World Travel Market Londýn sa pripravuje

LOGO WTM

Svetový cestovný trh v Londýne otvára svoju „Call for Papers“, v ktorej pozýva inovátorov a odborníkov z celého sveta, aby prispeli k programu konferencie na rok 2024 na najvplyvnejšom svetovom podujatí v oblasti cestovného ruchu.

Program konferencie WTM London je už tradične jedným z vrcholov podujatia, o čom svedčia každoročne prevažne pozitívne ohlasy od účastníkov a sponzorov. Okrem významných rečníkov hostí konferencie WTM široký prierez hlasov pokrývajúcich hlavné a odborné témy.

Tento prístup je v súlade so záväzkom WTM poskytovať platformu pre všetkých, prispievať k okamžitému napredovaniu odvetvia a zároveň prinášať inšpiratívne nápady na roky dopredu.

Ako obvykle, WTM 2024 zorganizuje program konferencie na témy a zaujíma sa najmä o marketing, geoekonomiku, diverzitu, rovnosť a inklúziu (DEI), udržateľnosť, technológie a spotrebiteľské a priemyselné trendy.

Prezentácia mixu hlasov na tematických scénach je súčasťou nášho pokračujúceho úsilia udržiavať obsah čerstvý a zaručiť, že účastníci konferencie odídu vzdelaní a zábavní.“


(eTN)| znovu zaslať licenciuuverejniť obsah