SITA uvádza na trh SmartSea

SITA uvádza na trh SmartSea
SITA uvádza na trh SmartSea

SITA predstavila SmartSea v spolupráci s Columbia Shipmanagement (CSM), renomovaným lodným manažérom a poskytovateľom námorných služieb. SmartSea je priekopnícka spoločnosť, ktorá má schopnosť spôsobiť revolúciu v námornom sektore tým, že umožní prístup k vyspelým technológiám, podobne ako to, čo už transformovalo odvetvie leteckej dopravy. Súčasne sa CSM stáva prvým klientom SmartSea, čo im umožňuje výrazne zlepšiť svoje operácie prostredníctvom tejto najmodernejšej technológie. Tento strategický krok by SITA vytvára svoju vplyvnú prítomnosť v námornom priemysle, posúva hranice a zefektívňuje procesy s cieľom zvýšiť efektivitu a ziskovosť v rámci celého hodnotového reťazca.

Podnik SITA v námornom priemysle ukazuje jej odhodlanie a schopnosť riadiť digitálne inovácie v sektore, ktorý môže výrazne profitovať z riešení vyvinutých pre technologicky vyspelejší priemysel leteckej dopravy. Námorný a letecký sektor majú spoločné podobnosti, pokiaľ ide o fungovanie v rámci komplexného a prísne regulovaného globálneho ekosystému, sú kapitálovo náročné, vo veľkej miere sa spoliehajú na údaje a komunikáciu a čelia podobným požiadavkám na udržateľnosť. Okrem toho prístavy a lodné terminály čelia porovnateľným výzvam a príležitostiam ako letiská, pričom obe vyžadujú efektívne riadenie posádky, cestujúcich, batožiny a nákladu v rámci obmedzených finančných zdrojov.


(eTN)| znovu zaslať licenciuuverejniť obsah