Register SAF podľa IATA

Dubaj hostí 80. výročné valné zhromaždenie IATA

Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov (IATA) oznámila, že zriadi register (register) SAF s cieľom urýchliť zavádzanie palív pre udržateľné letectvo (SAF) prostredníctvom autoritatívneho účtovania a vykazovania znížení emisií zo SAF.  

Sedemnásť leteckých spoločností, jedna skupina leteckých spoločností, šesť vnútroštátnych orgánov, traja výrobcovia pôvodného vybavenia (OEM) a jeden výrobca palív už podporuje úsilie o vytvorenie registra. Spustenie registra sa očakáva v prvom štvrťroku 2025. 

Očakáva sa, že SAF bude predstavovať až 65 % celkového zníženia emisií uhlíka potrebného na dosiahnutie čistých nulových emisií uhlíka v leteckej doprave do roku 2050.  


(eTN)| znovu zaslať licenciuuverejniť obsah