Nový PR špecialista v spoločnosti Visit Williamsburg

Nový PR špecialista v spoločnosti Visit Williamsburg
Nový PR špecialista v spoločnosti Visit Williamsburg

Selena Coles sa pridala Navštívte Williamsburg ako najnovšia špecialistka na vzťahy s verejnosťou, ktorá začína svoju funkciu 23. apríla 2024.

Selenine rozsiahle znalosti v oblasti komunikačných stratégií dodávajú jej novej pozícii nesmiernu hodnotu. Jej zázemie v oblasti public relations a žurnalistiky, spolu s jej neochvejným odhodlaním podporovať cestovný ruch a pestovať zmysluplné kontakty, ju stavajú do pozície nepostrádateľného prínosu pre tím.

Vo svojej úlohe špecialistky na vzťahy s verejnosťou má Selena za úlohu riadiť vzťahy s médiami, propagovať iniciatívy a atrakcie Visit Williamsburg pre celosvetové publikum a pomáhať pri vytváraní strategických komunikačných stratégií. Jej inovatívne nápady, profesionalita a tímovo orientovaný prístup určite posilnia doterajšie úspechy Visit Williamsburg.


(eTN)| znovu zaslať licenciuuverejniť obsah