Delta Air Lines menuje nových členov predstavenstva

logo delta 1

Pán Chiang v súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ a predseda spoločnosti Plains All American Pipeline, LP Pani Blacková je generálnou riaditeľkou a prezidentkou spoločnosti Automatic Data Processing, Inc.

Predstavenstvo sa zvyčajne schádza každý štvrťrok okrem mimoriadnych schôdzí podľa potreby a pozostáva aj z výborov, ktoré sa stretávajú v inom čase počas roka. Predstavenstvo sa riadi firemnými princípmi týkajúcimi sa funkcií, operácií a štruktúry.

Pani Blacková je držiteľkou bakalárskeho titulu v odbore politológia a medzinárodné záležitosti na University of Colorado, Boulder. Pán Chiang má bakalársky titul v odbore strojárstvo na Škole baníctva a technológie v Južnej Dakote a absolvoval program pokročilého manažmentu na Wharton School of Business na Pensylvánskej univerzite.


(eTN)| znovu zaslať licenciuuverejniť obsah