Globálny trh so systémom odbavovania batožiny na letiskách v hodnote 17.5 miliardy USD do roku 2032

Globálny trh so systémom odbavovania batožiny na letiskách v hodnote 17.5 miliardy USD do roku 2032
Globálny trh so systémom odbavovania batožiny na letiskách v hodnote 17.5 miliardy USD do roku 2032

Na základe najnovšej správy o trhu so systémami na manipuláciu s batožinou na letiskách dosiahol trh v roku 9.5 hodnotu 2022 miliardy USD a predpokladá sa, že do roku 17.5 dosiahne 2032 miliardy USD so zloženou ročnou mierou rastu (CAGR) 6.6 % od roku 2023 do roku 2032.

Globálna expanzia leteckej dopravy viedla k prudkému nárastu dopytu po efektívnych systémoch manipulácie s batožinou, aby bolo možné efektívne riadiť pohyb batožiny na letiskách. Letiská neustále zlepšujú svoju infraštruktúru, aby zlepšili spokojnosť cestujúcich a prevádzkovú efektivitu. Projekty modernizácie často zahŕňajú implementáciu najmodernejších systémov manipulácie s batožinou.

Prísne bezpečnostné protokoly si vyžadujú integráciu technológií manipulácie s batožinou, ktoré dokážu zabezpečiť súlad s predpismi a zároveň optimalizovať prevádzkovú efektivitu. Inovácie, ako sú automatizované triediace systémy, Sledovanie RFIDa umelá inteligencia zvyšujú rýchlosť, presnosť a spoľahlivosť procesov manipulácie s batožinou, čím podporujú expanziu trhu.

Cestovatelia očakávajú bezproblémové prechody počas celej cesty vrátane manipulácie s ich batožinou. Letiská investujú do systémov, ktoré minimalizujú prípady straty batožiny a skracujú čakacie doby v priestoroch výdaja batožiny.


(eTN)| znovu zaslať licenciuuverejniť obsah