Čo znamená fosílne palivo pre Emiráty

Emirates Air 768x768 1

Emirates pristupuje seriózne k podpore znižovania fosílnych palív v komerčnom leteckom priemysle. Letecká spoločnosť do tohto projektu investuje 200 miliónov dolárov.

Whittle Laboratory University of Cambridge a Institute for Sustainability Leadership (CISL) spolupracujú s iniciatívou AIA. Ide o medzinárodnú skupinu multidisciplinárnych odborníkov, ktorí vyvíjajú systémy založené na dôkazoch, schopnosti modelovania, vizualizácie a špecializované nástroje na podporu tvorcov politík, leteckého priemyslu a širšej verejnosti s poznatkami potrebnými na zmapovanie, pochopenie a urýchlenie ciest k trvalo udržateľnému letectvu.

Emirates sa pripájajú k spoločnostiam Boeing, Rolls-Royce, The Royal Air Force, IATA, 4Air a Flexjet ako priemyselní partneri. Modelovacia schopnosť AIA je spolupráca medzi Bennett Innovation Lab (nové inovačné laboratórium zriadené ako súčasť New Whittle Laboratory) a CISL, ktoré hľadá spôsoby, ako urýchliť letectvo s nulovou čistotou.


(eTN)| znovu zaslať licenciuuverejniť obsah